Privacy statement

[av_textblock size=” av-medium-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=” font_color=” color=” id=” custom_class=” av_uid=’av-kolgpbtg’ admin_preview_bg=”]
Majenis Tropical Centre (hierna te noemen Majenis), gevestigd aan Korte Hengelosestraat 18b 7511 JB Enschede, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Korte Hengelosestraat 18B
7511 JB Enschede

+31 53 4367408

https://majenis.nl

KvK-nummer: 08108609
Btw-nummer: NL002412045B74

De Functionaris Gegevensbescherming van Majenis is Jennifer Hettwer Briggs, zij is te bereiken via info@majenis.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Majenis verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de mogelijke persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@majenis.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Majenis verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien nodig voor uitvoering van onze dienstverlening
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • Persoonsgegevens waar wij wettelijk toe verplicht zijn bij te houden, zoals gegevens voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Majenis maakt geen gebruik van computerprogramma’s of -systemen voor geautomatiseerde verwerkingen van besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Majenis bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Standaard gaan wij uit van een bewaartermijn van 2 jaar. Door wettelijke verplichtingen en nog lopende overeenkomsten kan hier echter van worden afgeweken. Voor financiƫle gegevens is een wettelijke bewaartermijn opgelegd door de belastingdienst. Deze gegevens zijn wij genoodzaakt langer te bewaren en kunnen niet voortijdig worden gewijzigd en verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden
Majenis verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Majenis blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken
Voor de website van Majenis maken wij gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door majenis.nl naar uw browser worden gestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer of ander apparaat worden opgeslagen. Cookies kunnen verschillende soorten gegevens bevatten voor onder andere functionele toepassingen, analyse toepassingen en voor het volgen van uw internet activiteiten.

Op de website majenis.nl maken wij geen gebruik van tracking cookies. Wel maken wij gebruik van functionele cookies voor de werking van de website en analytische cookies voor het traceren van problemen en ter verbetering van de website. Omdat de analytische gegevens anoniem worden bijgehouden en voor functionele cookies geen toestemming noodzakelijk is, wordt niet specifiek per soort cookies toestemming gevraagd.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Majenis en heb je het recht op
gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@majenis.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Majenis wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Majenis neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons via info@majenis.nl

Wijzigingen
Deze privacyverklaring is in werking getreden op 12 mei 2021 en hiermee komen alle voorgaande versies te vervallen. Wij kunnen onze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen wegens gewijzigde omstandigheden of gewijzigde wetgeving. De meest recente privacyverklaring is te vinden op onze website https://majenis.nl
[/av_textblock]

Scroll to Top